Úvod

„Kdo ví proč, zvládne každé jak.“

Jsem přesvědčena o tom, že každý z nás je odborníkem na svůj život a má v sobě zdroje k vyřešení své náročné situace. Právě v zátěžové či krizové situaci se ale může zdát, že nejsme schopni tyto zdroje vidět a využít.
Ráda se stanu „spoluobjevitelem“ Vašich zdrojů, průvodcem na cestě při jejich hledání…

Taky věřím, že všechno je tak, jak má být, a že pokud
se nám v životě dějí určité věci, nedějí se jen tak – je to příležitost k tomu se zastavit, říct si, co se mám v té situaci naučit, rozhodnout se, jakým směrem se dále vydat a udělat první krok ke změně.

Jste v situaci, kdy …

Potřebujete psychopéči nebo se cítíte být se svými starostmi sami?

Chcete změnu, ale nevíte, kterým směrem se vydat?

Řešíte krizovou situaci, kterou chcete lépe ustát?

Chcete pracovat na svém seberozvoji a osobním růstu?

Potřebujete se lépe cítit ve své rodičovské roli?

Chcete zlepšit své vztahy s ostatními či sami k sobě?

Ať už se vaše otázka týká oblastí vztahů (rodinných, pracovních), seberozvoje, komunikace či konfliktů…