GDPR

Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů 110/2019 Sb.) v případě, že spolu zahájíme spolupráci.

Zásady práce s osobními údaji

Jsem Jana Feyrerová, IČO: 05546001, zapsaná v živnostenském rejstříku.  

Prohlašuji, že jako správce Vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Abych Vám mohla poskytnout informace o mých službách či konzultaci, potřebuji pracovat s některými Vašimi osobními údaji.

Pokud poptáte mé služby telefonicky či emailem, budu zpracovávat vaše kontaktní údaje, které mi sdělíte. Jsou to jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo nebo další údaje, které mi v rámci poptávky poskytnete. Pokud se nedomluvíme na další spolupráci, vaše údaje budu zpracovávat jenom po dobu nezbytně nutnou k odbavení vaší poptávky nebo dotazu, poté je smažu. 

Pokud se domluvíme na spolupráci:

– budu pracovat s Vašimi kontaktními údaji a dále s údaji, které mi sdělíte v rámci terapie, někdy se může jednat o „citlivé“ osobní údaje. S takovými údaji budu pracovat pouze pro účely poskytnutí mých služeb, formou anonymizovaných poznámek ze sezení, která nikomu neposkytuji a používám je pouze pro mou orientaci. Informace, které mi sdělíte v rámci terapie, budu zpracovávat po dobu poskytování mých služeb a nejdéle 3 roky od ukončení. Vaše fakturační údaje pak budu zpracovávat pro splnění zákonných povinností 10 let od poskytnutí služby.

– stáváte se zákazníky a potřebuji vaše fakturační údaje (jméno, příjmení, adresa), abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Pokud byste potřebovali ohledně osobních údajů cokoliv probrat, napište mi na e-mail praxe.janafeyrerova@gmail.com nebo zavolejte na číslo +420 724 239 505.

Nařízení GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), které oblast osobních údajů upravuje, vám dává mimo jiné právo obrátit se na mě a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po mně v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Pokud si myslíte, že s daty nenakládám správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. V tomto případě vás chci poprosit, abyste nejdříve o tomto podezření informovali mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. 10. 2022.