O mně

Jsem psychoterapeutka, a při práci s klienty se zaměřuji na aktuální překážky
či náročné životní situace, které se týkají osobního, partnerského, rodinného
nebo pracovního života a vztahů.

Od roku 2013 se pohybuji v sociálních službách.
Při práci je mi bližší klienta více poznat,
více se dozvědět o jeho situaci,
a umožnit mu hlubší a silnější prožitek při nalézání řešení.

Vzdělání a praxe

Jsem absolventka bakalářského studia Sociální patologie a prevence na Slezské univerzitě v Opavě (2008 – 2011) a navazujícího magisterského studia Pedagogika – sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci (2011 – 2013).

Vzdělání jsem si dále doplnila o Psychoterapeutický výcvik – Na řešení orientovaného přístupu (Dalet, Olomouc, 710 hodin, 2014 – 2018), o Výcvik mediace (Asociace mediátorů, Olomouc, 100 hodin, 2016) a komplexní kurz Krizové intervence (Moravští lektoři, Olomouc, 100 hodin, 2017).

Působila jsem také jako dobrovolník na pozici Psychosociálního poradce v poradně pro oběti trestných činů Bílého kruhu bezpečí
v Ostravě.

Jsem řádnou členkou České asociace pro psychoterapii a řídím se jejich Etickým kodexem. Účastním se supervizií, intervizí a dalších odborných vzdělávacích aktivit.

Ještě více o mně

Ve volných chvílích se vzdělávám a rozšiřuji obzory ve svých srdcových oblastech – psychoterapii, mediaci a osobním rozvoji. Ráda trávím čas s rodinou, cvičím jógu, čtu odborné knihy a zajímám se o zdravý životní styl.